פתיחת התפריט הראשי

המכלול β

רב שמואל בר שילת

שגיאת לואה ביחידה יחידה:PropertyLink בשורה 208: attempt to index field 'wikibase' (a nil value). רב שמואל בר שילת היה אמורא בבלי בדור הראשון של אמוראי בבל, מתלמידיו של רב. ידוע בעיקר בשל היותו מלמד מסור לתלמידיו, וקיבל הדרכות חינוכיות רבות מרב.

תוכן עניינים

ביוגרפיה

הגמרא מספרת שהיה מלמד תינוקות במסירות רבה, ושלוש עשרה שנה ברציפות לא הפסיק ולא נח ממלאכתו, ורב שיבח אותו מאוד על כך[1]. מרב קיבל הדרכות חינוכיות בקשר למקצועו כמלמד: שלא יקבל ילדים מתחת לגיל שש, ומשם ואילך ייקחם וילעיטם על כורחם בידע תורני. ושלא ייסר את תלמידיו יותר מדי, כדי שתלמיד שאיננו כשרוני לא ייפלט ויישאר לשבת עם חבריו[2]

רב ביקש ממנו טרם מותו שיספידנו ויעורר את הקהל לבכי[3]

משפחה

לגירסת העין יעקב[4], היה רב שמואל בר שילת מצאצאיו של המן, ולימד ילדים בבני ברק. בעקבות זאת נטען ששילת הייתה אמו של רב שמואל ולא אביו, כי אביו היה גר[5], לדעה זו הייתה שילת בתה של רב אבא בר אחא, ואחותם של חנה (סביו של רבה בר בר חנה), אייבו (אביו של רב), מרתא ורב חייא. לדעת רב ניסים גאון דברי הגמרא על צאצא של המן שלימד בבני ברק מכוונים לרבי עקיבא[6], ולפי גירסא זו היה שילת בנו של רב אבא בר אחא, אביו של רב שמואל ואחיהם של חנה, אייבו, מרתא ורב חייא.

לרב שמואל היה בן בשם רב יהודה.

בנוסח הדפוסים של התלמוד הבבלי בבבא בתרא[7] מובא על אמורא בשם "רב מרי ברה דבת שמואל בר שילת". אך בעל סדר הדורות ובעל דקדוקי סופרים דחו גירסא זו, והכוונה[דרושה הבהרה] לרב מרי בנה של רחל בתו של האמורא שמואל.

הערות שוליים


שגיאות פרמטריות בתבנית:הערות שוליים

לא נמצא templatedata תקין

  1. מסכת בבא בתרא, דף ח', עמוד ב'.
  2. מסכת בבא בתרא, דף כ"א, עמוד א'.
  3. מסכת שבת, דף קנ"ג, עמוד א'.
  4. עין יעקב, סנהדרין צו ע"ב.
  5. ספר יוחסין, אות ש.
  6. עליו ידוע שכיהן בבני ברק, בשונה מרב שמואל בר שילת שלא ידוע עליו שגר בתקופה כלשהי בארץ ישראל.
  7. מסכת בבא בתרא, דף ס"א, עמוד א'.

קישורים חיצוניים