פורטל:הציבור החרדי

מתוך המכלול, האנציקלופדיה היהודית
קפיצה לניווט קפיצה לחיפוש

Gnome-colors-view-refresh.svg רענון הפורטל Netvibes.svg כיצד אוכל לעזור?    

pngpng

הציבור החרדי הוא כינוי למגזר היהודי-אורתודוכסי האדוק. שאנשיו מקפידים לשמור על אורח חיים תורני שמרני המותאם להוראות מסורת גדולי רבני ישראל. הם מקפידים על קיום מצוות התורה ככתבן ובדקדוקיהן על פי המסורת, ומופקדים על שאיפה לעיסוק מתמיד בלימוד התורה. בני הציבור החרדי מחונכים לברר את רצון השם בכל ענין, ולקיימו. הם ניכרים על פי רוב בהנהגתם המעודנת, בשמרנות מבחינת תרבותם ובפריטי לבוש שמרניים וצנועים.

מונח המילה "חרדי" הוא מפירושה התנ"כי של המילה חרדה המתפרשת כמסירות ודאגה. ומבוטאת בהקשרה להקפדה רבה על שמירת המצוות, קיום ההלכה ודבקות בתורה. לפי דעה רווחת, מקור הכינוי "חרדים" הוא מהפסוק "שִׁמְעוּ דְּבַר-ה', הַחֲרֵדִים אֶל-דְּבָרוֹ..." (ספר ישעיהו, פרק ס"ו, פסוק ה'). על אף שבמקורו משמש הביטוי כריבוי של "חרד", מקובל יותר הכינוי ליחיד "חרדי"

בבסיסה דמתה היהדות לאורח החיים החרדי הקפדני בלבד (להבדיל מן הדת הנוצרית כדוגמא, בה ניתן להחשב נוצרי אף ללא שמירה מלאה על מכלול החוקים) ועל פי רוב מי שפרש מאורח חיים זה התנתק מן היהדות לחלוטין. למרות זאת, בעקבות רוחות האמנציפציה והמודרניזציה שהחלו לנשב באירופה בשלהי המאה ה-18 ושבעקבותיהן נולדו תנועות ההשכלה והרפורמה שאיימו על הישרדותו של העם היהודי בכלל ועל האדוקים בפרט, נולד הצורך להגדיר ולייחד את האדוקים בתורת השם כממשיכי המסורת העתיקה, בעקבות כך במאה ה-19 החל לשמש הביטוי "חרדים", כמאפיין את היהודים והקהילות שהקפידו על אורח חיים לפי ההלכה

הריכוזים החרדיים העיקריים הם בארץ ישראל, בארצות הברית (בפרט באזור ניו יורק וניו ג'רזי), בבלגיה ובבריטניה.

Decorative text divider 3.svg


הציבור החרדי.png
הרב שלמה ראטה.jpg
החסידות היא תנועה רוחנית-חברתית בעם ישראל שהתעוררה בשנות ה'ת"ק. מחוללה העיקרי של החסידות הוא הבעל שם טוב. תלמידו, המגיד ממזריטש, היה זה שהפיץ אותה לרחבי מזרח אירופה והפך אותה לתנועה גדולה. הגותה של החסידות, מתאפיינת בשאיפה ל"דבקות" בה', עבודת ה' בשמחה, אהבת ישראל והקישור אל הצדיק. בדורות המאוחרים יותר מתאפיינת החסידות גם בגיבוש חצרות חסידיות ספציפיות סביב שושלות של אדמו"רים. החסידים מאוגדים ב"חצרות" שבראש כל אחת מהן ניצב אדמו"ר, המקבל בדרך כלל את תוארו בירושה. במהלך הדורות נוצרו מאות חצרות עצמאיות, גדולות וקטנות, ולכל אחת מסורותיה ודגשיה. החסידים מחויבים להידבק באדמו"ר שבראש החצר שלהם ולציית לו. הוא נחשב לסמכות רוחנית שיש להיעזר בה כדי להתקרב לאל. ההשתייכות לחצר נשמרת בדרך כלל בתוך המשפחה במשך דורות, והחסיד נולד על פי רוב בחצר מסוימת וגדל על מורשתה.

Decorative text divider 3.svg


תמונת בית הכנסת הבעש"ט זי"ע, מלפני ה'תרע"ה

שושלת מייסדי החסידות

הבעל שם טוב, בנו רבי צבי ונכדיו רבי ברוך ממז'יבוז' ורבי משה חיים אפרים מסאדילקוב. המגיד ממעזריטש, בנו רבי אברהם המלאך, בנו רבי שלום שכנא מפראהביטש

חסידויות במרחב הרוסי-ליטאי

בית צ'רנוביל: צ'רנובילקוריסטשובצ'ארקסאוורוטשמקארובטריסקטולנאסקווירארחמסטריווקאשפיקובמחנובקההורניסטייפולמאלין-ראדומישלברזנהחסידות חב"ד: חב"ד ליובאוויטש • שלא שרדו: סטרשלהקאפוסטליאדיניעז'יןבית קרלין-לכוביץ': קרליןלודמירלעכוויטשקובריןסלוניםקוידנובקוברין-ביאליסטוקפינסק-קרליןברסלבקוריץ-שיפיטובקה-סאלוויטאקרסנהאוסטרהאסטפיןנישכיז (אוסטילה, קובלה)אניפוליליניץ-מונסטריץ'סאווראןאליקוולעדניקאמדורפרוסקורובקמינקא-מיראפאלרשקובקאשיווקא - דויד הורודוקלובושוב-יאנוב

האדמו"ר השפע חיים

חסידויות מזרח גליציה

בית רוז'ין: סדיגורהצ'ורטקובהוסיאטיןבויאןקופיטשניץאוז'ירן-בראדידרוהוביץ'בית זלוטשוב: יאמפולהראדווילזברז'זוויהלקרמניץסקאליהבית פרמישלאן: פרמישלאןקאלישגלינאסאסוב (גזע ר' משה לייב)קוסובאוזיראן-לשקביץ (גזע היושר דברי אמת)סקאהליאריטשובסטרליסקסטרטיןבעלזא (קארוב, סקאהל) • זידיטשויב-בורשטיןקומרנהאלעסק-סטניסלבסאסובירוסלבקמינקאברז'אןבוטשאטש ('אשל אברהם')סאמבורנארול

חסידויות מערב גליציה

ליז'נסקרימנובדינובבלאז'ובבית רופשיץ: רופשיץגלגובלינסקמעליץדז'יקובבארנוברוזבדובסטוטשיןבית צאנז: צאנזשינאוואקשאנובבאבובגורליץראצפרטטשכויבסטרופקוברודניקברדיובגריבובצאנז-קלויזנבורגצאנז-ז'מיגראדטשקאווע ♦ • דומברובהוישניצאפשעווראסק

חסידויות פולין

אפטא-זינקוב-מז'יבוז'בית קוז'ניץ: קוז'ניץ-מוגלניצא-גרודז'יסקפיאסצנאאוסטרובצאלוקווע וולברוז'בית לובלין: שושלת החוזה מלובלין, חנטשיןפשדבורז'אפטא-וואלברום-וודיסלברדומסק-קרימילוברדושיץקראקא (גזע ה'מאור ושמש')חלם (ר' נטע)קוזמיר-מודז'יץלעלובקארובחלםלנטשנהאוז'רובוויליפוליליפסקבית פשיסחה: ביאלאפוריסוב-קאלושיןבית וורקא: וורקאאמשינוב (אופלה) • אלכסנדרסטריקובראדזימיןנדרזין - סקרנביץבית איזביצא: איזביצה ראדזיןלובלין • מרקשוב ♦ בית קוצק: קוצק (פילוב-סוקולוב-לומאז')גורטשכנובסוכטשובגוסטיניןפילץנובומינסקזיכליןויסקוט-קרושנוביץ

חסידויות רומניה

בית רוז'ין: בוהושליובהשטפנשטוסלויפשקאןאדז'ודבית נדבורנה: נדבורנהקרעטשניף (ביטשקוב)ראחובחוסטנדבורנה באניהפיטסבורגבישטינאסטרוז'ניץ (קליבלנד, מאשלוי)טמשוואר-אראד (גזע ר' יוסף מבורשה)זוטשקא (סטאניסלב)בית ויז'ניץ: ויז'ניץויז'ניץ מונסיסערט ויז'ניץדז'יקוב ויז'ניץאנטניאווישווהצ'רנוביץ'-דורוהוי (שושלת 'הבאר מים חיים')שאץדעעשפאלטישאןבוצ'צ'ה-בוטושאןסקולעןריבניץ

חסידויות הונגריה

בית אויהל - סיגט: סיגט-סאטמאר (וואלווא, לימנוב, הוסאקוב, סארוואש) ♦ ליסקאספינקאטאהשקוסוןפאפאקאליבקרעסטירמונקאטשקאפישנאסוידביקסאדהאדאס-מטסלקה חבורת שומר אמוניםברגסז

חסידויות ארץ ישראל

ערלויאשלגמאקוואדאראגמטרסדורףמישקולץשומרי אמונים: שומרי אמוניםתולדות אהרןתולדות אברהם יצחקחסידויות ירושלמיות: דושינסקיאמשכנות הרועיםקהל חסידי ירושליםחסידויות חדשות: ר' אשר פריינדתורת חכםנחלת יעקבנזר ישראל

חסידויות ארצות הברית

בוסטוןאונגווארוויעןחסידויות חדשות: אמונת ישראלתולדות יהודה סטוטשיןהיכל התפילהשערי תפילה

חברי כנסת

ישראל אייכלריעקב אשראליהו ברוכימשה גפנישמואל הלפרטאברהם ורדיגראליהו חסידיעקב טסלריעקב כהן (חבר הכנסת)אברהם לייזרזוןיעקב ליצמןמנחם אליעזר מוזסאורי מקלביהושע פולקיצחק פינדרוסמאיר פרושמנחם פרושהרב יצחק חיים פרץאברהם רביץאברהם יוסף שפיראליאור אדרידוד אזולאיינון אזולאיאריאל אטיאסמשה ארבלהרב מזור בהיינהאוריאל בוסויואב בן צורשמעון בן-שלמהשלמה בניזרייצחק גאגולההרב אריה גמליאלנסים דהןשלמה דייןאריה דרעייצחק וקניןנסים זאבעופר חוגייוסי טייבדוד טלרבי יעקב יוסףאלי ישיאמנון כהןיצחק כהן (חבר הכנסת)יאיר לויהרב משה מאיהאברהם מיכאלירחמים מלולמיכאל מלכיאלייעקב מרגימשולם נהריאליהו סויסהדני סיידההרב יוסף עזרןרפאל פנחסייאיר פרץהרב יצחק חיים פרץפנחס צברי

ראשי ערים

אברהם רובינשטיןאורי לופוליאנסקיאליהו גפנידן כהן (ראש מועצה)יהודה גרליץיוסף שווינגריעקב אשריעקב גוטרמןיצחק אקרמןיצחק עידןיצחק פינדרוסיצחק רייךישראל פרושיששכר פרנקנטהלמאיר רובינשטייןמשה אבוטבולמשה ליבוביץעזרא גרשיצביקה כהןצוריאל קריספלרחמים מלולשמואל זייבלד


ישיבה היא מסגרת ללימוד תורה על כל תחומיה. הישיבה שימשה במהלך הדורות להעברת מסורת התורה שבעל-פה ודברי חז"ל מדור לדור וללימוד ושינון עצמי. הישיבה שימשה במשך הדורות כמוסד המרכזי של היהדות התורנית ללימוד ולביאור ההלכה בשיטת "לאסוקי שמעתתא אליבא דהלכתא" - הכרעת ההלכה מהלימוד: בה נקבעו ההלכות בשאלות שנתחדשו במהלך השנים והוכרעו ספקות שהתעוררו במהלך הלימוד, ובה תוקנו תקנות בענייני היחיד והרבים. ראשי הישיבות המרכזיות היו בתקופות ארוכות לאורך ההיסטוריה של עם ישראל, מנהיגיו של העם היהודי כולו. כל הישיבות שהתקיימו עד לתחילת המאה ה-19 היו שונות מדגם הישיבה המקובל בימינו. דגם זה נוצר עם הקמת ראשונת הישיבות והחשובה שבהן, ישיבת וולוז'ין, על ידי רבי חיים מוולוז'ין, תלמידו של הגאון מווילנה. כיום בציבור החרדי הישיבה היא מסגרת המשך לתלמוד תורה.

Decorative text divider 3.svg

היכל ישיבת בריסק

ישיבות ליטאיות

ישיבת אבן ישראל - מהרי"ל (ירושלים)ישיבת אדרת אליהו (ירושלים)ישיבת אופקים (אופקים)ישיבת אור אלחנן (ירושלים)ישיבת אור ישראל (פתח תקוה)ישיבת איתרי (ירושלים)ישיבת ארחות תורה (בני ברק)ישיבת באר יעקב (באר יעקב)ישיבת בית מאיר (בני ברק)ישיבת בית מדרש עליון (בני ברק)ישיבת בית מדרש גבוה (ירושלים)ישיבת בית מתתיהו (בני ברק)ישיבת בית שמואל (ירושלים)ישיבת בריסק (ירושלים)ישיבת ברכת יצחק (אור יהודה)ישיבת גאון יעקב (בני ברק)ישיבת גבעת שאול (ירושלים)ישיבת גרודנא (אשדוד)ישיבת גרודנא באר יעקב (באר יעקב)ישיבת דרך השם (ירושלים)ישיבת דרך חכמה (ירושלים)ישיבת היכל התורה (ירושלים)ישיבת היכל יצחק(ירושלים)ישיבת חברון כנסת הגדולה(מודיעין עילית)ישיבת חברון כנסת ישראל (ירושלים)ישיבת יד אהרן (ירושלים)ישיבת כנסת חזקיהו (רכסים)ישיבת כנסת יחזקאל (אלעד)ישיבת כנסת יצחק (חדרה)ישיבת כנסת יצחק (מודיעין עילית)ישיבת כנסת ישראל - סלבודקה (בני ברק)ישיבת מאור התלמוד (רחובות)ישיבת מיר-ברכפלד (מודיעין עילית)ישיבת מיר (ירושלים)ישיבת מעלות התורה (ירושלים)ישיבת נחלת בנימין (מודיעין עילית)ישיבת נחלת דוד (פתח תקוה)ישיבת נחלת הלויים (חיפה)ישיבת נחלת יאיר (מיצד)ישיבת נחלת שלמה (בני ברק)ישיבת נר זרח (מושב עוצם)ישיבת נתיב הדעת (ירושלים)ישיבת נתיבות חכמה (ירושלים)ישיבת עטרת ישראל (ירושלים)ישיבת עטרת שלמה (מושב חמד)ישיבת פוניבז' (בני ברק)ישיבת פחד יצחק (ירושלים)ישיבת קהילות יעקב (מודיעין עילית)ישיבת קול תורה (ירושלים)ישיבת קמניץ (ירושלים)ישיבת קריית מלך (בני ברק)ישיבת ראדין (נתניה)ישיבת ראשון לציון - תפארת ישראל (ראשון לציון)ישיבת רבינו חיים עוזר (בני ברק)ישיבת רינה של תורה (כרמיאל)ישיבת רש"י (ירושלים, פתח תקווה, תפרח)ישיבת שכר שכיר - הנגב (נתיבות)ישיבת שערי יושר (ירושלים)ישיבת שערי שמועות (בית חלקיה)ישיבת תורה אור (ירושלים)ישיבת תורה בתפארתה (אלעד)ישיבת תורת זאב (ירושלים)ישיבת תושיה (תפרח)

ישיבות חסידיות

ישיבת חיי עולם

ישיבת אהל יהושע - בעלז (חיפה)ישיבת אהל שמעון - ערלוי (ירושלים)ישיבת אלכסנדר (בני ברק)ישיבת בוהוש (בני ברק)ישיבת בית אברהם - סלונים (ירושלים)ישיבת בית דוד - חב"ד (קרית גת)ישיבת בית יוסף צבי - דושינסקיא (ירושלים)ישיבת בית ישראל - גור (אשדוד)ישיבת בית ישראל ודמשק אליעזר - ויז'ניץ (בני ברק)ישיבת בעלז (ירושלים)ישיבת בעלז (בני ברק)ישיבת דברי חיים - צאנז (נתניה)ישיבת דובר שלום - בעלז (אשדוד)ישיבת חזון נחום (בני ברק)ישיבת חידושי הרי"ם - גור (תל אביב)ישיבת חיי משה (ירושלים)ישיבת חיי עולם (ירושלים)ישיבת חכמי לובלין (בני ברק)ישיבת חסידי חב"ד ליובאוויטש - חב"ד (צפת)ישיבת יחל ישראל - סערט ויז'ניץ (חיפה)ישיבת ישועות משה - ויז'ניץ (מודיעין עילית)ישיבת כוכב מיעקב טשעבין (ירושלים)ישיבת לב שמחה - גור (ערד)ישיבת לומדי תורה - מכנובקה (בני ברק)ישיבת מאור ישראל - גור (בני ברק)ישיבת מאור עיניים - רחמסטריווקה (ירושלים)ישיבת מאמר מרדכי - נדבורנה (בני ברק)ישיבת מחנה אברהם - חוג חת"ס (בני ברק)ישיבת נזר ישראל - גור (ראשון לציון)ישיבת עמלה של תורה (ירושלים)ישיבת עץ חיים - באבוב (בני ברק)ישיבת קדושת ציון - באבוב (בת ים)ישיבת שפתי צדיק – גור (חצור הגלילית)ישיבת תולדות אהרן - תולדות אהרן (ירושלים)ישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש המרכזית בישראל (לוד, כפר חב"ד)ישיבת תורת אמת - חב"ד (ירושלים)ישיבת תפארת ישראל - רוז'ין (ירושלים)ישיבת תפארת משה בצלאל - גור (ירושלים)

ישיבות ספרדיות

ישיבת פורת יוסף

ישיבת אוהל יוסף (ירושלים)ישיבת אוהל משה (בני ברק)ישיבת אוצרות התורה (בני ברק)ישיבת אור אליצור (בני ברק)ישיבת אור ברוך (ירושלים)ישיבת אור לציון (ירושלים)ישיבת אש התלמוד (ירושלים)ישיבת באר התלמוד (ירושלים)ישיבת באר יהודה (ירושלים)ישיבת באר יצחק (קרית יערים)ישיבת בית שמעיה (בני ברק)ישיבת בנין אב (ירושלים)ישיבת ברכת אפרים (בני ברק)ישיבת ברכת יוסף (בני ברק)ישיבת דעת חיים (ירושלים)ישיבת יסודות התורה (תל אביב)ישיבת יקירי ירושלים (ירושלים)ישיבת כסא רחמים (בני ברק)ישיבת מאור התורה (ירושלים)ישיבת משכנות התורה (בני ברק)ישיבת משכן ידידיה (יסודות)ישיבת פורת יוסף (ירושלים)ישיבת קול יהודה (בני ברק)ישיבת קול יעקב (ירושלים)ישיבת רוממה (ירושלים)ישיבת תורת דוד (אשדוד)

בכפר הנעלם.jpg

סופרים

חיים ולדראהרון מרגליתקובי לוימשה גוטמןשלום מאיר ולךמרדכי גרליץנחמן גרשונוביץאהרן סורסקייאיר וינשטוקגדי פולקנפתלי צבי גוטליבמנחם מנדל גרליץהרב ארז משה דורוןרבי אליהו כי טוביהודה אריה לייב לויןבנימין ליפקיןבצלאל לנדוירבי בנציון פיררנתן גלנט

סופרות

רוחמה שייןפרל בנישמנוחה בקרמןחני וינרוטרות קפלרדבורי רנדהניה שוורץלאה פרידשרה קיסנרחנה וברמיה קינןחוה רוזנברג


אבי שטרןחיים מאיר כץמשה ברדוגושמואל גרוסברדפנחס גרוסאליהו קרעיברק צבריאבי דיין (פוליטיקאי)איסר שפיראאבי אמסלםיעקב טסלריהושע טננהויזיצחק רביץיהודה עוביידיבנימין הרשלריעקי הרשקופמנחם זיידהישראל פכטריוסף שטרית (פוליטיקאי)ישעיהו ארנרייךשלמה ברילנטשמואל גרינברגמשה מונטגישראל סילברסטיןשמעון גולדברגאברהם נחמן פרנקליגאל חדדמלאכי כי טובחיים זמורהישראל רמתימשה שלום מלאכיחיים מנחם רוחמקיןאליהו דדוןדרור בן אפרייםגדליהו בן שמעוןבצלאל נתןיהודה טווילאברהם רובינשטייןחנוך זייברטמנחם מנדל איזנברגישראל משה פרידמן (פוליטיקאי)שלמה קוסטליץמיכאל קקוןשמחה ירחמיאל שטיצברגמנחם שפיראעזרא אברהם גריןנתן צבי כהןחיים מאיר לאנגסםיעקב וירז'בינסקיישראל הפטקהשלמה שטרןחיים טייטלבאום (פוליטיקאי)אברהם קאהןפרץ אברמוביץיעקב וידראריאל ניררפאל ברנזאלעד צדיקובאבי ברדהמשה ועקניןבנצי נורדמןחיים זברלויעקב בבלייעקב אחדותעופר שמעונוףראובן קייקוב מיכי אלפרמנחם קפלןאריה זיסמןאריה בליטנטלראובן כץ (פוליטיקאי)יהושע היימןחיים לוי (פוליטיקאי)יעקב כהן (פוליטיקאי) שלמה פרץ (פוליטיקאי) אליהו זגדוןדוד אוחנה (פוליטיקאי)דוד דרליפנחס ועקניןיוסי אוקנין אברהם רוזנטל (פוליטיקאי)יצחק רביץיעקב פלאיבנימין מירניקאברהם בלומנטלבן ציון בנג'מיןדב בקשטיהושע (שוקי) דויטשאריה אברהםחיים אפשטייןיוסי דייטשיוחנן ויצמןמעכיל הלברשטאםאליעזר ראוכברגרישראל קלרמןמשה גוראדוד בלומנשטוקאלחנן גרוסבויםדוד זוהרחיים כהן (פוליטיקאי)צביקה כהןפיני עזראאברהם בצלאלשמואל מרציאנו שמעון פרץ (חבר מועצה) פנחס סירוקהאוריאל מלכהישראל ליכטנשטייןמאיר בר מוחא אליהו ממן אבנר עמרמרדכי גולדברגטוביה פריינדאליהו אוחיוןשמואל אלישיב (פוליטיקאי)נחום גיטלרצבי גליקחיים מאיר ויזלמשה מוטרפרלנחמן ניימןאבינועם שיפמןיאיר קירשבויםאבי עדןשחר בן עמיאברהם וייסיעקב ולנשטייןגולן חסידיאורי יפהיהודה שם טוב אלי רוזנברג (פוליטיקאי)יואל סילבר אבי איגרמןישעיהו דובדבני יובל אלימלךאריה שטיינמץ אליהו לוי מנחם גנדל משה לחוברמשה לוי (פוליטיקאי)יונתן כהן (פוליטיקאי)יעקב שרקובי לויאוריאל בוסואליהו ברוכי אליעזר לזרנחמן גלבך אריה כהן אבנר אקועשי קזיוףשלמה מונטגפנחס הומינר נתן אלנתןP Bible.png P halacha2.png PShabat.png Jewish History P.png P Yeshiva.png P hasidut.svg


פורטל התנ"ך פורטל הלכה שבת ומועדי ישראל פורטל תולדות עם ישראל פורטל עולם הישיבות פורטל תנועת החסידות


Exquisite-kwrite.png

רוצים לעזור? הנה כמה משימות שבהן אתם יכולים לתרום:
  • ישנם ערכים שאי אפשר שיישארו במצבם הנוכחי וצריך לעבור עליהם ולתקן אותם בהקדם, ראו למטה.

מהו פורטל? - רשימת כל קטגוריות המשנה והערכים