פתיחת התפריט הראשי

המכלול β

חסידות באניה

חסידות באניא היא חסידות רומנית, ענף מחסידות נדבורנה. האדמו"ר הראשון היה רבי דוד לייפער, בנו של רבי ישכר בער מסאטמר בנו של רבי מרדכי לייפר מנדבורנה.

תולדות השושלת

רבי דוד לייפר מבאניא שבמרמרוש. נולד בשנת תרנ"א. כמנהג בית נדבורנא כיהן באדמו"רות. נרצח בשואה בשנת ט"ז בסיוון תש"ד.

בניו היו:

הדור השלישי

בניו של רבי אהרן יחיאל לייפר מצפת, חתן הרב זאב וולף הלוי טירנואר:

בני רבי יששכר בער מנדבורנא באניה-בורו פארק:

  • רבי מרדכי לייפר מנדבורנא באניה בבורו פארק.
  • רבי מאיר לייפר מליז'נסק בבורו פארק.

בני רבי מרדכי מבאניה.

  • רבי דוד לייפר מבאניה-מונרו.
  • רבי מאיר מנשה לייפר מבאניה-מונסי (חתן רבי אברהם שמואל טברסקי מפאלטישאן).