פורטל:ערכים בפרשה

מתוך המכלול
קפיצה אל: ניווט, חיפוש
ראשי דיונים

ערכים בפרשה הוא מיזם להצגת הערכים המרכזיים של פרשת השבוע בעמוד הראשי של המכלול. קטעי "ערכים בפרשה" הם תקצירים המתחברים לערכי פרשת השבוע במכלול.

שימו לב: עורכים חדשים מתבקשים שלא לערוך את פסקאות "ערכים בפרשה" ללא תיאום בדף הדיונים. פסקאות אלו מופיעות, בסופו של דבר, בעמוד הראשי, ועל כן רצוי להשאירן למשתמשים הוותיקים המכירים מקרוב את נוהלי העבודה.

ערכים בפרשה השבוע הנוכחי

י"ג בכסלו ה'תשע"ט

פרשת וישלח פרשת וישלח • שרו של עשיו • פגישת יעקב ועשיו • מעבר יבוק • גיד הנשה • שכם • מעשה שכם ודינה • מעשה שמעון ולוי • קבר רחל • בנימין • בית לחם • מעשה ראובן ובלהה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

עריכת עניינא דיומא

התבנית  •  עריכה  •  שיחה

מאגר תקצירי "ערכים בפרשה"טוען את הלשוניות...
הפרשה התקציר עריכה
פרשת בראשית פרשת בראשית  •  בריאת העולם  •  בריאת אדם וחוה  •  פרייה ורבייה  •  חטא עץ הדעת  •  אדם  •  קין והבלשתאנושקינןמהללאלירדחנוךמתושלחלמךנח לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת נח פרשת נח  •  נח  •  המבול  •  תיבת נח  •  שכרות נח  •  מגדל בבל  •  דור המבול  •  דור הפלגה  •  תרח  •  אור כשדים  •  חרן  •  אברהם  •  שרה  •  לוט לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת לך לך פרשת לך לך  •  אברהם  •  ארץ כנען  •  מלחמת המלכים  •  ברית בין הבתרים  •  עשרה נסיונות  •  הגר  •  ישמעאל  •  ברית מילה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וירא פרשת וירא  •  אברהם  •  שרה  •  שלושת המלאכים בבית אברהם  •  מהפכת סדום ועמורה  •  בנות לוט  •  יצחק  •  הגר  •  ישמעאל  •  עשרה ניסיונות  •  עקדת יצחק לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת חיי שרה פרשת חיי שרה  •  שרה  •  מערת המכפלה  •  עפרון החתי  •  אליעזר עבד אברהם  •  בתואל  •  לבן הארמי  •  יצחק  •  רבקה  •  קטורה  •  ישמעאל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תולדות פרשת תולדות  •  אבימלך מלך גרר  •  לקיחת הברכות  •  נחל גרר  •  יהודית בת בארי  •  מכירת הבכורה  •  מלאכי  •  עשו לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ויצא פרשת ויצא • חלום יעקב  •  בית אל  •  ארבע האמהות  •  לבן הארמי  •  שנים עשר שבטי ישראל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וישלח פרשת וישלח • שרו של עשיו • פגישת יעקב ועשיו • מעבר יבוק • גיד הנשה • שכם • מעשה שכם ודינה • מעשה שמעון ולוי • קבר רחל • בנימין • בית לחם • מעשה ראובן ובלהה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וישב פרשת וישב • יוסף • חלומות יוסף • עמק דותן • מכירת יוסף • בת שוע • ער • אונן • שלה • יהודה ותמר • פרץ וזרח • יוסף ואשת פוטיפר • פתרון חלומות • מידת היסוד לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת מקץ פרשת מקץ • חלום פרעה • שבע שנות הרעב במצרים • פגישת יוסף ואחיו לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ויגש פרשת ויגש • פגישת יוסף ואחיו • סרח בת אשר • ירידת יעקב למצרים • מנשה ואפרים • ארץ גושן לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ויחי פרשת ויחי • ברכת יעקב • לא יסור שבט מיהודה • המלאך הגואל •  לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

הפרשה התקציר עריכה
פרשת שמות פרשת שמות  •  שעבוד מצרים  •  פרעה  •  יוכבד  •  מרים הנביאה  •  משה רבנו  •  תיבת גומא  •  היאור  •  בתיה בת פרעה  •  יתרו  •  צפורה  •  הסנה  •  שוטרי בני ישראל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וארא פרשת וארא • חמש לשונות של גאולה • אהרן הכהן • חרטומי מצרים • עשרת המכות • פפירוס איפוור • מכת דם • מכת צפרדע • מכת כינים • מכת ערוב • מכת דבר • מכת שחין • מכת ברד לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בא פרשת בא • עשר המכות • מכת ארבה • ארבה • מכת חושך • מכת בכורות • יציאת מצרים: ערב רב • פרשת החודש • שבת הגדול • קרבן פסח • איסור חמץ • פסח מצרים • זכירת יציאת מצרים: והגדת לבנך • ארבעה בנים • בכור בהמה טהורה • פדיון פטר חמור •  פדיון הבן • תפילין • מזוזות לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בשלח פרשת בשלח • יציאת מצרים • קריעת ים סוף: נחשון בן עמינדב • ביזת הים • שירת הים • שירה • אריח על גבי לבנה • שבת שירה • בני ישראל במדבר: מרה • שבת • מן • צנצנת המן • לחם משנה • עומר • בארה של מרים • עמלק: מלחמת עמלק • זכירת מעשה עמלק • מחיית זכר עמלק לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת יתרו פרשת יתרו  •  יתרו  •  צפורה  •  גרשום  •  אליעזר  •  מדבר סיני  •  הר סיני  •  סנהדרין  •  רפידים  •  עם סגולה  •  שלושת ימי הגבלה  •  מעמד הר סיני  •  עשרת הדברות  •  נבואת משה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת משפטים פרשת משפטים  •  עבד עברי  •  אמה עבריה  •  שאר כסות ועונה  •  רוצח  •  רוצח בשגגה  •  עיר מקלט  •  איסור קללת אב ואם  •  תשלומי חובל  •  עשרים וארבעה ראשי אברים  •  ארבעה אבות נזיקין: שור  •  בור  •  מבעה  •  הבער  •  ארבעה שומרים  •  מפתה  •  משכב בהמה  •  איסור עינוי אלמנה ויתום  •  ריבית  •  ברכת השם  •  השבת אבידה  •  פריקה וטעינה  •  עדות שקר  •  שמיטה  •  שבת  •  שלושה רגלים  •  ביכורים  •  טריפה  •  בשר וחלב  •  עבודה זרה  •  נעשה ונשמע  •  לוחות הברית לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תרומה פרשת תרומה  •  מצוות בניין בית המקדש  •  המשכן  •  תכלת  •  ארגמן  •  תולעת שני  •  שש  •  אבני החושן  •  כלי המשכן  •  ארון הברית  •  כפורת  •  הכרובים  •  שולחן הפנים  •  המנורה  •  יריעות המשכן  •  קרשי המשכן  •  אדני המשכן  •  הפרוכת  •  קודש הקודשים  •  מסך פתח אוהל מועד  •  מזבח הנחושת  •  חצר המשכן לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תרומה-תצוה פורטל:ערכים בפרשה/פרשת תרומה-תצוה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תצוה פרשת תצוה  •  נדב ואביהוא  •  אלעזר  •  איתמר  •  חושן  •  אפוד  •  מעיל  •  כתונת תשבץ  •  מצנפת  •  אבנט  •  אבני החושן  •  אורים ותומים  •  ציץ  •  מכנסיים  •  בגדי כהונה  •  כהן הדיוט  •  שמן המשחה  •  חטאת  •  הזאה  •  קרבנות המילואים  •  שבעת ימי המילואים  •  קרבן התמיד  •  מזבח הזהב  •  קטורת הסמים לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת כי תשא פרשת כי תשא  •  מחצית השקל  •  המשכן  •  חטא העגל  •  כיור  •  שמן המשחה  •  קטורת הסמים  •  שמירת שבת  •  לוחות הברית  •  הר סיני  •  שלוש עשרה מידות הרחמים  •  שלוש רגלים  •  לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ויקהל פרשת ויקהל

 •  מלאכות שבת  •  יריעות המשכן  •  קרשי המשכן  •  הארון  •  שולחן לחם הפנים  •  המנורה  •  מזבח הזהב  •  מזבח הנחושת  •  כיור  •  קלעי החצר  • 

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ויקהל-פקודי פורטל:ערכים בפרשה/פרשת ויקהל-פקודי לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת פקודי פורטל:ערכים בפרשה/פרשת פקודי לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

הפרשה התקציר עריכה
פרשת ויקרא פרשת ויקראקרבן עולהקרבן מנחהמנחת סולתמנחת מאפה תנורמנחת מחבתמנחת מרחשתמנחת ביכוריםקרבן חטאתחטאת נשיאקרבן חטאת בית דיןקרבן עולה ויורדקרבן אשםאשם תלויאשם ודאיהשבת גזל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת צו  •  קרבן  •  כהן  •  שבת הגדול  •  שבעת ימי המילואים  •  חנוכת המשכן  •  שמן המשחה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת שמיני  •  נדב ואביהוא  •  אבלות  •  מאכלות אסורות  •  טומאה וטהרה  •  לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תזריע פורטל:ערכים בפרשה/פרשת תזריע לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת מצורע פורטל:ערכים בפרשה/פרשת מצורע לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת תזריע-מצורע פורטל:ערכים בפרשה/פרשת תזריע-מצורע לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת אחרי מות פורטל:ערכים בפרשה/פרשת אחרי מות לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת קדושים פורטל:ערכים בפרשה/פרשת קדושים לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת אחרי מות-קדושים פורטל:ערכים בפרשה/פרשת אחרי מות-קדושים לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת אמור פורטל:ערכים בפרשה/פרשת אמור לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בהר שמיטה • ריבית • עבודה זרה • עבד עברי לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בהר-בחוקותי שמיטה • ריבית • עבודה זרה • עבד עברי • תרומות ומעשרות • מעשר בהמה • בכור • פרשת התוכחה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בחוקותי תרומות ומעשרות • מעשר בהמה • בכור • פרשת התוכחה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

הפרשה התקציר עריכה
פרשת במדבר נשיאי השבטיםשבט לויפדיון בכורותמחנה ישראל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת נשא ברכת כהנים  •  גזל הגר  •  גרשון  •  וידוי (יהדות)  •  מנחת סוטה  •  מעילה (הלכה)  •  מררי  •  נזיר (יהדות)  •  נשיאת ארון הברית בכתף  •  סוטה (הלכה)  •  קורבנות הנשיאים לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בהעלותך פרשת בהעלותךחטא המתאונניםתקיעת הכהנים בחצוצרותצרעת מריםחצוצרות הכסףפסח שניקברות התאווה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת שלח פרשת שלח לךהמקוששחלהשנים עשר המרגליםיהושע בן נוןכלב בן יפונהלא תתורונסכיםציציתחידוש מצוות התכלת

הפטרה: רחב

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת קרח פרשת קרח  •  און בן פלת  •  בכור בהמה טהורה  •  ברית הכהונה  •  דתן ואבירם  •  חרם (מתנות כהונה)  •  מטה אהרן  •  מעשר ראשון  •  פדיון הבן  •  קורח  •  קטורת הסמים  •  שירת הלויים  •  שמירת המקדש  •  תרומה גדולה  •  תרומת מעשר לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת חקת פרשת חקתטומאת מתפרה אדומהבארה של מריםמשה והסלענחש הנחושתסיחוןעוג מלך הבשןאת והב בסופהספר מלחמות השם

הפטרה: יפתח הגלעדי התרת נדרים

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת בלק פרשת בלק  •  בלק  •  בלעם בן בעור  •  פרשת בלעם ובלק  •  אתונו של בלעם  •  נבואה  •  קללה  •  חטא בעל פעור  •  כזבי בת צור  •  זמרי בן סלוא  •  פינחס בן אלעזר  •  בועל ארמית  •  קנאים פוגעים בו  •  חטא זמרי  •  עושה מעשה זמרי ומבקש שכר כפינחס לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת חקת-בלק פורטל:ערכים בפרשה/פרשת חקת

פורטל:ערכים בפרשה/פרשת בלק

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת פינחס פרשת פינחס  •  פינחס  •  כזבי בת צור  •  זמרי בן סלוא  •  מפקד בני ישראל  •  בנות צלפחד  •  קרבן התמיד  •  קרבנות המוספים לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת מטות פרשת מטות  •  נדר  •  הפרת נדרים  •  מלחמת מדין  •  טומאה בחיבורים  •  הגעלת כלים  •  פרשת בני גד ובני ראובן  •  תנאי בני גד ובני ראובן לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת מסעי פרשת מסעי  •  נדודי בני ישראל במדבר  •  גבולות הארץ  •  ערי הלויים  •  עיר מקלט  •  רוצח בשגגה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת מטות-מסעי פרשת מטות  •  נדר  •  הפרת נדרים  •  מלחמת מדין  •  טומאה בחיבורים  •  הגעלת כלים  •  פרשת בני גד ובני ראובן  •  תנאי בני גד ובני ראובן

פרשת מסעי  •  נדודי בני ישראל במדבר  •  גבולות הארץ  •  ערי הלויים  •  עיר מקלט  •  רוצח בשגגה

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

הפרשה התקציר עריכה
פרשת דברים פרשת דברים  •  דיין  •  חטא המרגלים  •  סיחון  •  עוג מלך הבשן  •  פרשת בני גד ובני ראובן לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ואתחנן פרשת ואתחנן  •  זכירת מעמד הר סיני  •  עבודה זרה  •  תשובה  •  רוצח בשגגה  •  מעמד הר סיני  •  עשרת הדיברות  •  ייחוד השם  •  אמונה בה'  •  שמע ישראל  •  פרשת שמע  •  אהבת ה'  •  קריאת שמע  •  הנחת תפילין  •  מזוזה  •  שבעת העממים  •  לא תחנם  •  נישואי תערובת ביהדות  •  בחירת עם ישראל  •  תורת הגמול לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת עקב פרשת עקב  •  עבודה זרה  •  ברכת המזון  •  כחי ועוצם ידי  •  חטא העגל  •  לוחות שניות  •  תורת הגמול  •  פרשת היראה  •  פרשת והיה אם שמוע  •  הנחת תפילין  •  קריאת שמע  •  מזוזה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ראה פרשת ראה  •  הברכה והקללה  •  עבודה זרה  •  קורבן  •  תרומות ומעשרות  •  מצוות בניין בית המקדש  •  בשר תאווה  •  איסור אכילת דם  •  בל תוסיף ובל תגרע  •  נביא שקר  •  מסית ומדיח  •  עיר הנידחת  •  מאכלים אסורים  •  בשר בחלב  •  מעשר שני  •  מעשר עני  •  שמיטת כספים  •  צדקה  •  עבד עברי  •  מצוות הענקה  •  בכור בהמה טהורה  •  קורבן פסח  •  חמץ  •  ספירת העומר  •  שבועות  •  סוכות  •  שלושה רגלים  •  עלייה לרגל לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת שופטים פרשת שופטים  •  בית דין  •  לקיחת שוחד  •  זקן ממרא  •  מצוות מינוי מלך  •  זרוע, לחיים וקיבה  •  ראשית הגז  •  משמרות כהונה  •  מולך  •  קוסם  •  מכשף  •  העלאה באוב  •  ידעוני  •  נביא שקר  •  רוצח בשגגה  •  ערי מקלט  •  הסגת גבול  •  עד שקר  •  עדים זוממים  •  מלחמת רשות  •  מלחמת מצווה  •  מצור  •  עגלה ערופה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת כי תצא פרשת כי תצא  •  אשת יפת תואר  •  בכור  •  בן סורר ומורה  •  הלנת המת  •  קבורה  •  השבת אבדה  •  פריקה וטעינה  •  לא תלבש  •  שילוח הקן  •  מצוות מעקה  •  כלאי הכרם  •  לא תחרוש בשור ובחמור יחדיו  •  שעטנז  •  ציצית  •  מוציא שם רע  •  אונס  •  מפתה  •  פסולי חיתון  •  הסגרת עבד  •  אתנן זונה ומחיר כלב  •  איסור ריבית  •  נדרים  •  גירושין  •  מחזיר גרושתו  •  שנה ראשונה  •  זכירת מעשה מרים  •  עבוט  •  הלנת שכר  •  עדות  •  מתנות עניים  •  מלקות  •  לא תחסום שור בדישו  •  ייבום וחליצה  •  תשלומי בושת  •  איפה  •  זכירת מעשה עמלק לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת כי תבוא פרשת כי תבוא  •  ביכורים  •  מקרא ביכורים  •  וידוי מעשרות  •  מעשר שני לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ניצבים פרשת ניצבים  •  תשובה  •  לא בשמים היא לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וילך פרשת וילך  •  הקהל (מצווה)  •  כתיבת ספר תורה לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת ניצבים-וילך ניצבים:

המכלול:ערכים בפרשה/פרשת ניצבים

וילך: המכלול:ערכים בפרשה/פרשת וילך

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת האזינו פרשת האזינו  •  שירת האזינו לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

פרשת וזאת הברכה פרשת וזאת הברכה  •  ברכת משה  •  מות משה  •  הר נבו לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

כדי לראות או לקבוע את רשימת התאריכים המגדירים הופעת כל מועד - יש להיכנס לתבנית {{ערכים בפרשה/ערכי המועדים}}.

הפרשה התקציר עריכה
עשרת ימי תשובה חודש תשרי  •  ימים נוראים: תשובה  •  סליחות  •  אבינו מלכנו  •  י"ג מידות  •  הנני העני ממעש  •  ונתנה תוקף

ראש השנה: ערב ראש השנה  •  התרת נדרים  •  ארשת שפתינו  •  אחות קטנה  •  איגרת שנה טובה  •  תקיעת שופר  •  יום הדין  •  תפילות ראש השנה  •  עקדת יצחק  •  תשליך  •  סימני ראש השנה  •  תפוח בדבש
עשרת ימי תשובה: צום גדליה  •  איחולי עשרת ימי תשובה
יום הכיפורים: ערב יום הכיפורים  •  מצוות אכילה בערב יום הכיפורים  •  כפרות  •  יום הכיפורים  •  כל נדרי  •  סדר תפילות יום הכיפורים  •  תפילת נעילה  •  סדר עבודת יום הכיפורים  •  וידוי  •  ספר יונה

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

חג הסוכות סוכות  •  יום טוב ראשון (סוכות)  •  מגילת קהלת  • 

סוכה  •  נוי סוכה  •  אושפיזין  •  ארבעת המינים  •  אתרוג  •  לולב  •  הדס  •  ערבה  •  הידור מצווה  •  קוישיקלך  •  הקפות  •  הושענות  •  פיוטי הושענות  •  שלוש רגלים  •  שמחת הרגלים  •  חול המועד  •  איסורי מלאכה בחול המועד  •  עלייה לרגל  •  קרבן מוסף  •  עולת ראיה  •  ניסוך המים  •  שמחת בית השואבה  •  הושענא רבה  •  מצוות ערבה במקדש  •  חיבוט ערבה  •  שמיני עצרת  •  תפילת גשם  •  שמחת תורה  •  פרשת וזאת הברכה  •  פרשת בראשית  •  חתן תורה  •  חתן בראשית  •  הקפות בשמחת תורה  •  הקפות שניות  •  דגל שמחת תורה

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

חנוכה חנוכה: מרד החשמונאים  •  מעטים מול רבים חנוכה  •  חנוכייה •  חנוכת המזבח  •  נס פך השמן

הדלקת נרות חנוכה: הדלקה עושה מצווה  •  כבתה אין זקוק לה  •  הנרות הללו  •  מעוז צור
מנהגי חנוכה: דמי חנוכה  •  לביבות  •  סופגניות  •  סביבון

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

קרבנות הנשיאים קורבנות הנשיאיםנשיאי שבטי ישראלנחשון בן עמינדבנתנאל בן צועראליצור בן שדיאורשלומיאל בן צורישדיאליסף בן דעואלאלישמע בן עמיהודגמליאל בן פדהצוראבידן בן גדעוניאחיעזר בן עמישדיפגעיאל בן עכרןאחירע בן עינן לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

ספירת העומר ממחרת השבת  •  ספירת העומר  •  מיתת תלמידי רבי עקיבא  •  מנהגי אבלות בימי ספירת העומר  •  מ"ח קנייני תורה  •  שבועות לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

שבועות שבועות: יום המיוחסשלושת ימי הגבלהמעמד הר סיניעשרת הדברותלוחות הבריתביכוריםשתי הלחם

פיוטים: אקדמותתיקון ליל שבועותכד יתבין ישראלעליונים ששו
מנהגים: אכילת מאכלי חלב ודבשמגילת רות  •  תיקון ליל שבועותחג המיםאזהרות

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

שלושת השבועות שבעה עשר בתמוז  •  ימי בין המצרים  •  תשעת הימים  •  תשעה באב  •  זכר לחורבן  •  מגילת איכה  •  אגדות החורבן
יהודים מתפללים בכותל

המרד הגדול  •  המצור על ירושלים  •  חורבן בית המקדש  •  חורבן בית המקדש השני  •  בית המקדש השלישי

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

תשעת הימים
יהודים מתפללים בכותל
ימי בין המצרים  •  תשעת הימים  •  תשעה באב  •  תשעה באב שחל בשבת  •  זכר לחורבן  •  מגילת איכה  •  אגדות החורבן

המרד הגדול  •  המצור על ירושלים  •  חורבן בית המקדש  •  חורבן בית המקדש השני  •  בית המקדש השלישי

לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

חודש אלול
שופר של עדות אשכנז
חודש אלול: תשובה  •  סליחות  •  לדוד ה' אורי וישעי  •  תקיעת שופר  •  זמן אלול  •  חשבון הנפש  •  מוסר
לדף התקציר

עריכה


שיחה


מחיקה

1
100%
#8E236B
#DEB887